Ο Δήμος Άκτιου-Βόνιτσας ύστερα από την 78/2024 Απόφαση της Δ.Ε του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό
προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε(5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι(20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών
του

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα προσόντα πρόσληψης τόσο κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο της
πρόσληψης.

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών κατά το χρόνο υποβολής
  της αίτησης.
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση
  των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (καταδίκη, υποδικία,
  δικαστική συμπαράσταση).
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα
  εξής δικαιολογητικά:
 4. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν.3584/2007
  (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση στα γραφεία του Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας (Δ/νση: Ε.Δεληγιώργη, Βόνιτσα, τηλ: 2643360116-127) εντός
πέντε(5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης στο Διαδίκτυο (13/4) και αρμόδιος υπάλληλος για την παραλαβή είναι ο Μπεκιαράκης Θεόδωρος του Γεωργίου κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *